Izkoristite brezmejne možnosti interneta

Američani prednjačijo v razvoju internetnih storitev za paciente in zdravnike. [...]