Petra Slanič spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na kakršenkoli način, skrbno varovala.

Podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Obdelujejo se naslednji podatki:

  • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, e-naslov)
  • Podatki o uporabi spletne strani petra.slanic.me (spletna analitika)
  • Podatki, potrebni za sklenitev pogodb o sodelovanju in za izpolnitev pogodbenih obveznosti ter izvajanje storitev.

Vaši osebni podatki se obdelujejo zgolj za namene, za katere so bili pridobljeni, in ne bodo obdelovani za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Ti nameni vključujejo:

  • pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja,
  • izvajanje aktivnosti, določenih s pogodbo o sodelovanju,
  • komunikacijo z izvajalci, podizvajalci in drugimi kontaktnimi osebami za namen izvajanja aktivnosti, določenih s pogodbo o sodelovanju,
  • prijava uporabnika na dogodek, ki ga organizira Petra Slanič,
  • obdelava osebnih podatkov, ko to od nje zahteva zakon.

Zbirajo se zgolj tisti osebni podatki, ki so potrebni za dosego posameznega namena. Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vaši osebni podatki bodo hranjeni do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani, oz. do preklica vašega soglasja.

Imate pravico do odstopa, popravka, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Upravljalka osebnih podatkov je Petra Slanič.